องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 185 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านช่อบูรพา - บ้านโนนเพ็ด (คุมดอนมะค่า) บ้านช่อบูรพา หมู่ที่ ๗ [ 21 ส.ค. 2560 ]125
62 ราคากลาง ปปช.โครงการปรับปรุงถนนคสล.สายบ้านช่อบูรพา-บ้านโนนเพ็ด (คุ้มดอนมะค่า) บ้านช่อบูรพา ม.๗ [ 21 ส.ค. 2560 ]161
63 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล้กสายบ้านโนนเพ็ด-บ้านหนองปรือ บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ ๔ [ 15 ส.ค. 2560 ]169
64 ราคากลาง ปปช.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกบ้านฟากโกรกถึงทะเลเหียง หมู่ที่ 1 [ 7 ก.ค. 2560 ]160
65 ราคากลาง ปปช.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนยาวถึงบ้านหนองรัง (ต่อเดิม) หมู่ที่ 5 [ 7 ก.ค. 2560 ]159
66 ราคากลาง ปปช.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทิศตะวันตกเมรุช่อระกา หมู่ที่ ๗ [ 7 ก.ค. 2560 ]118
67 ราคากลาง ป.ป.ช. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากแฟร์วังผักบุ้งถึงบ้านนายสายชลถึงถนนลาดยาง หมู่ที่ ๓ [ 26 มิ.ย. 2560 ]114
68 ราคากลาง ป.ป.ช.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโนนสะเดา – ศาลปู่ตา หมู่ที่ ๔ [ 26 มิ.ย. 2560 ]164
69 ราคากลาง ป.ป.ช. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกบ้านนางสมพร – หนองแขม หมู่ที่ ๖ [ 26 มิ.ย. 2560 ]162
70 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านช่อบูรพา - บ้านม่วง (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ ๗ [ 22 ก.พ. 2560 ]113
71 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๙ [ 19 ต.ค. 2559 ]110
72 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านช่อบูรพา หมู่ที่ ๗ ถึงบ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ ๔ [ 28 มิ.ย. 2559 ]156
73 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านช่อบูรพา หมู่ที่ ๗ ถึงบ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ ๔ [ 28 มิ.ย. 2559 ]111
74 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ครั้งที่ ๒) [ 7 มิ.ย. 2559 ]144
75 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านช่อบูรพา - บ้านม่วง (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ ๗ [ 7 เม.ย. 2559 ]110
76 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ [ 15 ก.พ. 2559 ]119
77 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง บ้านดอนยาว หมู่ที่ ๕ (ครั้งที่๓) [ 23 พ.ย. 2558 ]108
78 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง บ้านดอนยาว หมู่ที่ ๕ (ครั้งที่๒) [ 5 พ.ย. 2558 ]154
79 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง บ้านดอนยาว หมู่ที่ ๕ [ 20 ต.ค. 2558 ]159
80 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านขามเวียน – บ้านโนนพุทรา บ้านขามเวียน หมู่ที่ 3 [ 16 ต.ค. 2558 ]115
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10