องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทั้งหมด 68 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 นิติกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 29 ม.ค. 2559 ]137
62 นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ) [ 29 ม.ค. 2559 ]117
63 นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 29 ม.ค. 2559 ]125
64 นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 29 ม.ค. 2559 ]126
65 นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 29 ม.ค. 2559 ]124
66 เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) [ 29 ม.ค. 2559 ]122
67 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติงาน - อาวุโส) [ 29 ม.ค. 2559 ]116
68 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ 1 ธ.ค. 2558 ]166
 
|1|2|3หน้า 4