องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต


รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 พ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว :