องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต


คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว :