องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ประกาศมาตรการให้รางวัลและลงโทษพนักงานส่วนตำบล

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศมาตรการให้รางวัลและลงโทษพนักงานส่วนตำบล
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว :