องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน


ประกาศแผนใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศแผนใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
 
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
    วันที่ลงข่าว
: 5 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว :