องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง


ประกาศจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.และนายกอบต.ช่อระกา

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.และนายกอบต.ช่อระกา
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว :