องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง


คำสั่งจัดตั้งศูนย์ประสานงานการจัดการเลือกตั้งและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คำสั่งจัดตั้งศูนย์ประสานงานการจัดการเลือกตั้งและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว :