องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง


ประกาศให้มีการเลือกตัังนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผ.ถ.1/1

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศให้มีการเลือกตัังนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผ.ถ.1/1
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว :