องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง


หนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ส.ถ./ผ.ถ. 4/2 (สมาชิกสภา อบต.)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

หนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ส.ถ./ผ.ถ. 4/2 (สมาชิกสภา อบต.)
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว :