องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว :