องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


(2)การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร(มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูล(เพิ่มเติม))

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

(2)การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร(มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูล(เพิ่มเติม))
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว :