องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
การขับเคลื่อนจริยธรรม


คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว :