องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต


การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ อบต.ช่อระกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ อบต.ช่อระกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 มี.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว :