องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


(1)ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (มาตรฐานทั่วไปการสอบแข่งขัน ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

(1)ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (มาตรฐานทั่วไปการสอบแข่งขัน ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว :