องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


(1)หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร(ประเภททั่วไปและวิชาการ)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

(1)หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร(ประเภททั่วไปและวิชาการ)
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว :