องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


(3)การพัฒนาบุคลากร(หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคล)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

(3)การพัฒนาบุคลากร(หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคล)
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว :