องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง


สรุปผลผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

สรุปผลผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ก.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว :