องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น


การเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๕๖

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๕๖
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ม.ค. 2556
    ผู้ลงข่าว :