องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น


การกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ก.พ. 2556
    ผู้ลงข่าว :