องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ


ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ส.ค. 2556
    ผู้ลงข่าว :