องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น


รายการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ก.พ. 2557
    ผู้ลงข่าว :