องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
แผนอัตรากำลัง


แผนอัตรกำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนอัตรกำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ต.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว :