องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


แผนการจัดหาพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๐

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนการจัดหาพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๐
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ต.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว :