องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2)
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 พ.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว :