องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
แผนการจัดหาพัสดุ


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว :