องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
คู่มือการปฎิบัติงาน


คู่มือการใช้ระบบสารสนเทศการจัดการขยะมูลฝอย

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คู่มือการใช้ระบบสารสนเทศการจัดการขยะมูลฝอย
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 พ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว :