องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
  รณรงค์ประชาชนสร้างการรับรู้ ร่วมแรง ป้องกันและลดภา...[วันที่ 2023-04-21][ผู้อ่าน 45]
 
  โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุท...[วันที่ 2023-04-20][ผู้อ่าน 52]
 
  โครงการบริหารจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [วันที่ 2023-04-19][ผู้อ่าน 53]
 
  โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล (สงกรานต์) ป...[วันที่ 2023-04-17][ผู้อ่าน 32]
 
  การยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตา...[วันที่ 2023-04-03][ผู้อ่าน 66]
 
  โครงการBig Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ...[วันที่ 2023-03-31][ผู้อ่าน 43]
 
  โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายและสิทธิสวัสดิการ...[วันที่ 2023-03-30][ผู้อ่าน 37]
 
  โครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบต.ช่อระกาสัมพันธ์ ครั้ง...[วันที่ 2023-03-18][ผู้อ่าน 42]
 
  โครงการส่งเสริมทักษะการพัฒนาอาชีพกลุ่มสตรีเพื่อสร้...[วันที่ 2023-03-15][ผู้อ่าน 43]
 
  รณรงค์ประชาชน เรียนรู้ ร่วมแรง ป้องกันและลดภาวะคล...[วันที่ 2023-03-07][ผู้อ่าน 24]
 
  โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบป...[วันที่ 2023-02-18][ผู้อ่าน 41]
 
  โครงการBig Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ...[วันที่ 2023-02-17][ผู้อ่าน 42]
 

|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23