องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 113 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ [ 31 ต.ค. 2560 ]160
82 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ [ 4 ต.ค. 2560 ]120
83 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ๒๕๖๐ [ 2 ต.ค. 2560 ]169
84 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ช่อบูรพา-บ้านโนนเพ็ด [ 18 ก.ย. 2560 ]121
85 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนสายช่อบูรพา-โนนเพ็ด(คุ้มดอนมะค่า) [ 5 ก.ย. 2560 ]125
86 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนคสล.สายบ้านช่อบูรพา-บ้านโนนเพ็ด (คุ้มดอนมะค่า)บ้านช่อบูรพา ม.7 [ 5 ก.ย. 2560 ]162
87 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐ [ 1 ก.ย. 2560 ]169
88 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐ [ 1 ส.ค. 2560 ]163
89 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐ [ 3 ก.ค. 2560 ]170
90 ประกาศผลสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านช่อบูรพา-บ้านม่วง [ 9 มี.ค. 2560 ]124
91 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ [ 1 มี.ค. 2560 ]125
92 ประกาศผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง [ 4 พ.ย. 2559 ]164
93 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ [ 1 พ.ย. 2559 ]122
94 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ๒๕๕๙ [ 3 ต.ค. 2559 ]119
95 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙ [ 5 ส.ค. 2559 ]127
96 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙ [ 4 ก.ค. 2559 ]120
97 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๕๙ [ 4 พ.ค. 2559 ]127
98 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ [ 1 มี.ค. 2559 ]130
99 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๕๘ [ 4 ม.ค. 2559 ]123
100 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๘ [ 4 ธ.ค. 2558 ]129
 
|1|2|3|4หน้า 5|6