องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 (4)การประเมินผลการปฏิบัติราชการ(พนักงานจ้าง) [ 7 เม.ย. 2566 ]31
22 (4)การประเมินผลการปฏิบัติราชการ(พนักงานส่วนตำบล) [ 7 เม.ย. 2566 ]33
23 (5)การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ(เงินรางวัลประจำปี) [ 7 เม.ย. 2566 ]29
24 (5)การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ(บำเหน็จบำนาญข้าราชการ) [ 7 เม.ย. 2566 ]30
25 (5)การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ(สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้าง) [ 7 เม.ย. 2566 ]30
26 (5)การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ(มาตรการดำเนินการทางวินัยและการเสริมสร้างขวัญกำลังใจอบต.ช่อระกา) [ 3 ต.ค. 2565 ]62
27 (2)การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร(ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรของอบต.ช่อระกา) [ 3 ต.ค. 2565 ]66
28 ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 3 ต.ค. 2565 ]46
 
|1หน้า 2