องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 454 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลสถิติข้อมูลผู้มารับบริการกองสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน [ 4 เม.ย. 2566 ]19
2 รายงานสถิติข้อมูลผู้มารับบริการกองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน [ 4 เม.ย. 2566 ]18
3 รายงานผู้มารับบริการการชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 4 เม.ย. 2566 ]2
4 รายงานสถิติผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565-มีนาคม 2566) [ 3 เม.ย. 2566 ]21
5 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม ๒๕๖๖ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖) [ 3 เม.ย. 2566 ]19
6 ประกาศลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 22 มี.ค. 2566 ]7
7 รายงานผู้มารับบริการการชำระภาษี ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 10 ม.ค. 2566 ]16
8 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม 2565) [ 4 ม.ค. 2566 ]3
9 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ [ 8 ธ.ค. 2565 ]20
10 รายงานผลโครงการจัดทำเวทีประชาคมตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 6 ธ.ค. 2565 ]28
11 รายงานผลการให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wifi) ฟรี ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ [ 1 ธ.ค. 2565 ]10
12 รายงานผลการให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยงประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 1 ธ.ค. 2565 ]12
13 ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) [ 29 พ.ย. 2565 ]41
14 ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 23 พ.ย. 2565 ]24
15 รายงานผลการให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wifi) ฟรี ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ [ 1 พ.ย. 2565 ]10
16 รายงานผลการให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยงประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 1 พ.ย. 2565 ]10
17 ประกาศการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 26 ต.ค. 2565 ]9
18 รายงานสถิติข้อมูลผู้มารับบริการกองสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]54
19 ประกาศ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 3 ต.ค. 2565 ]50
20 ประกาศ เรื่องนโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการงดรับของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด [ 3 ต.ค. 2565 ]61
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23