องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 447 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
241 รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน เมษายน 2561 [ 2 พ.ค. 2561 ]143
242 รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน มีนาคม 2561 [ 3 เม.ย. 2561 ]99
243 ประกาศ การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 30 มี.ค. 2561 ]102
244 รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 [ 5 มี.ค. 2561 ]105
245 ขอใช้บัญชีสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล [ 14 ก.พ. 2561 ]104
246 รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน มกราคา 2561 [ 2 ก.พ. 2561 ]107
247 ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ช่อระกาเกมส์ ครั้งที่ ๑๙ [ 25 ม.ค. 2561 ]99
248 รายงานการประชุม ผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ ประจำเดือน มกราคม [ 8 ม.ค. 2561 ]100
249 รายงานการประชุม ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลฯ ประจำเดือน มกราคม 2561 [ 8 ม.ค. 2561 ]103
250 ขอเชิญยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2561 [ 5 ม.ค. 2561 ]140
251 กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี [ 14 พ.ย. 2560 ]141
252 การยื่นแบบเพื่อชำระภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา [ 13 พ.ย. 2560 ]101
253 โครงการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการให้กับผู้สูงอายุ ประจำเดือน พฤษจิกายน [ 3 พ.ย. 2560 ]138
254 ประกาศการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ [ 3 ต.ค. 2560 ]103
255 ประกาศเจตนารมณ์องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกาเป็นหน่วยงานในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 2 ต.ค. 2560 ]132
256 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา [ 2 ต.ค. 2560 ]146
257 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา เรื่อง การกำหนดนโยบ้านด้านคุณธรรมจริยธรรม [ 2 ต.ค. 2560 ]104
258 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 2 ต.ค. 2560 ]102
259 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต [ 2 ต.ค. 2560 ]102
260 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต [ 2 ต.ค. 2560 ]112
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12หน้า 13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23