องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 486 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
261 รายงานผลการให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยงฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ [ 7 ธ.ค. 2561 ]117
262 รายงานผลการให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (wifi) ฟรี ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 7 ธ.ค. 2561 ]123
263 รายงานผลการให้บริการอินเตอร์เน๊ตไร้สาย (wifi) ฟรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 16 พ.ย. 2561 ]119
264 รายงานผลการให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยงน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 15 พ.ย. 2561 ]124
265 รายงานผลการให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยงฯ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ [ 12 พ.ย. 2561 ]119
266 รายงานผลการให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (wifi) ฟรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 12 พ.ย. 2561 ]121
267 รายงานผลการดำเนินงานแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 16 ต.ค. 2561 ]123
268 การลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 10 ต.ค. 2561 ]114
269 แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 4 ต.ค. 2561 ]120
270 นโยบายกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 3 ต.ค. 2561 ]156
271 รายงานผลการการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [ 2 ต.ค. 2561 ]117
272 ประกาศ แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ [ 2 ต.ค. 2561 ]115
273 บัญชีมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของนายก อบต.ช่อระกา ให้ ปลัด อบต.ช่อระกา [ 2 ต.ค. 2561 ]166
274 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี [ 1 ต.ค. 2561 ]153
275 การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม [ 1 ต.ค. 2561 ]117
276 แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล [ 1 ต.ค. 2561 ]117
277 รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต [ 28 ก.ย. 2561 ]125
278 ประกาศเรื่องผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของอบต.ช่อระกา [ 25 ก.ย. 2561 ]154
279 โครงการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการให้กับผู้สูงอายุ [ 3 พ.ค. 2561 ]164
280 รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน เมษายน 2561 [ 2 พ.ค. 2561 ]171
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13หน้า 14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25