องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 447 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
301 แบบ ปย.1 ส่วนสวัสดิการสังคม [ 22 ธ.ค. 2557 ]102
302 แบบ ปย.1 สำนักงานปลัด [ 22 ธ.ค. 2557 ]96
303 แบบ ปย.2 กองคลัง [ 22 ธ.ค. 2557 ]96
304 แบบ ปย.2 กองช่าง [ 22 ธ.ค. 2557 ]96
305 แบบ ปย.2 ส่วนการศึกษาฯ [ 22 ธ.ค. 2557 ]136
306 แบบ ปย.2 ส่วนสวัสดิการสังคม [ 22 ธ.ค. 2557 ]145
307 แบบ ปย.2 สำนักงานปลัด [ 22 ธ.ค. 2557 ]141
308 แบบ ปอ.2 [ 22 ธ.ค. 2557 ]135
309 การยื่นแบบเพื่อชำระภาษี และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในเข [ 15 ธ.ค. 2557 ]105
310 ประกาศใช้แผนดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การ [ 3 ธ.ค. 2557 ]108
311 โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง [ 6 พ.ย. 2557 ]157
312 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งในสายงานบริห [ 30 ต.ค. 2557 ]108
313 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ [ 3 ต.ค. 2557 ]142
314 การให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยง ประจำปีงบปร [ 3 ต.ค. 2557 ]143
315 ประกาศการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ [ 2 ต.ค. 2557 ]106
316 ประกาศแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2558 [ 1 ต.ค. 2557 ]101
317 รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ [ 8 ส.ค. 2557 ]102
318 รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างข [ 1 ส.ค. 2557 ]108
319 โครงการจัดกิจกรรมงานแห่เทียนเข้าพรรษา [ 10 ก.ค. 2557 ]97
320 โครงการจัดกิจกรรมงานบุญกลางบ้านไหว้ศาลปู่ตา [ 15 พ.ค. 2557 ]105
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15หน้า 16|17|18|19|20|21|22|23