องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 447 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
321 รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำร [ 8 พ.ค. 2557 ]108
322 รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ [ 8 พ.ค. 2557 ]104
323 โครงการจัดกิจกรรมงานวันผู้สูงอายุ [ 10 เม.ย. 2557 ]126
324 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๕๙) ฉบับเพิ่ [ 11 ก.พ. 2557 ]142
325 การกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี [ 10 ก.พ. 2557 ]116
326 มาตรการประหยัดพลังงาน [ 14 ม.ค. 2557 ]122
327 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี ๒๕๕๗ [ 27 ธ.ค. 2556 ]103
328 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล [ 25 ธ.ค. 2556 ]112
329 รายงานผลการดำเนินงานของ อปท. ในรอบปี ตามรัฐธรรมนู [ 25 ธ.ค. 2556 ]142
330 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี [ 11 ธ.ค. 2556 ]98
331 รายงานการแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดทอง ประจำเดือน ตุ [ 4 พ.ย. 2556 ]103
332 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งในสายงานผู้ปฏ [ 30 ต.ค. 2556 ]144
333 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งในสายงานบริหา [ 30 ต.ค. 2556 ]140
334 ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 30 ต.ค. 2556 ]103
335 ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ [ 30 ต.ค. 2556 ]101
336 ประกาศการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ [ 2 ต.ค. 2556 ]108
337 แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ [ 1 ต.ค. 2556 ]98
338 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ [ 4 ก.ย. 2556 ]111
339 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที [ 9 ส.ค. 2556 ]134
340 รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำร [ 1 ส.ค. 2556 ]100
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16หน้า 17|18|19|20|21|22|23