องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 486 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
321 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 24 พ.ค. 2559 ]115
322 การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจปี พ.ศ.2559 [ 23 พ.ค. 2559 ]108
323 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๕๙ [ 4 พ.ค. 2559 ]113
324 กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี [ 1 ม.ค. 2559 ]106
325 ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 9 ธ.ค. 2558 ]112
326 นายทองแดง ศรีธรรมมา นาย อบต.ช่อระกา นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ร่วมพิธีถวายราชสดุดี และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ณ อำเภอบ้านเหลื่อม [ 5 ธ.ค. 2558 ]154
327 การยื่นแบบเพื่อชำระภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา [ 30 พ.ย. 2558 ]161
328 แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๕๙ [ 26 ต.ค. 2558 ]144
329 ขั้นตอนการร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 1 ต.ค. 2558 ]113
330 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 14 ก.ย. 2558 ]112
331 ประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา [ 9 ก.ย. 2558 ]110
332 รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. [ 10 ก.พ. 2558 ]108
333 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา เรื่อง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยกิจกรรม ๕ ส. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ [ 5 ม.ค. 2558 ]171
334 แผนผังการปฏิบัติงานการชำระภาษี [ 5 ม.ค. 2558 ]110
335 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี ๒๕๕๘ [ 25 ธ.ค. 2557 ]120
336 ประกาศรายงานการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ.2557 [ 22 ธ.ค. 2557 ]108
337 แบบ ปย.1 กองคลัง [ 22 ธ.ค. 2557 ]117
338 แบบ ปย.1 กองช่าง [ 22 ธ.ค. 2557 ]113
339 แบบ ปย.1 ส่วนการศึกษาฯ [ 22 ธ.ค. 2557 ]152
340 แบบ ปย.1 ส่วนสวัสดิการสังคม [ 22 ธ.ค. 2557 ]115
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16หน้า 17|18|19|20|21|22|23|24|25