องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 447 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
341 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ฉบับเพิ่มเต [ 24 ก.ค. 2556 ]92
342 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) [ 18 มิ.ย. 2556 ]98
343 ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 28 พ.ค. 2556 ]115
344 แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ [ 23 ม.ค. 2556 ]104
345 ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 23 ม.ค. 2556 ]104
346 ประชาสัมพันธ์มาตราการประหยัดพลังงาน อบต.ช่อระกา [ 4 ม.ค. 2556 ]101
347 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล [ 25 ธ.ค. 2555 ]104
348 รายงานผลการดำเนินงานของ อทป.ในรอบปี ตามรัฐธรรมนูญแ [ 25 ธ.ค. 2555 ]106
349 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) [ 25 ธ.ค. 2555 ]102
350 รายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่ว [ 25 ธ.ค. 2555 ]102
351 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี ๒๕๕๖ [ 24 ธ.ค. 2555 ]215
352 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ [ 31 ต.ค. 2555 ]109
353 งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕ [ 31 ต.ค. 2555 ]104
354 ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล [ 12 ต.ค. 2555 ]106
355 ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล [ 26 ก.ย. 2555 ]100
356 ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งนัก [ 26 ก.ย. 2555 ]109
357 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) ฉบับเพิ่มเต [ 25 ก.ย. 2555 ]104
358 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา อต.ช่อระกา สมัยวิสามั [ 21 ก.ย. 2555 ]137
359 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ [ 6 ก.ย. 2555 ]102
360 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ [ 14 ส.ค. 2555 ]104
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17หน้า 18|19|20|21|22|23