องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 447 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 รายงานผู้มารับบริการการชำระภาษี ไตรมาสที่ ๓ และไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 3 ต.ค. 2565 ]2
22 ลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการ [ 30 ก.ย. 2565 ]25
23 ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]7
24 รายงานผลการให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยงฯ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 30 ก.ย. 2565 ]8
25 ประกาศประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ [ 9 ก.ย. 2565 ]46
26 รายงานผลการให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยงฯ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 7 ก.ย. 2565 ]7
27 รายงานผลการให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (wifi) ฟรี ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ [ 7 ก.ย. 2565 ]6
28 ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 22 ส.ค. 2565 ]55
29 รายงานผลการให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (wifi) ฟรี ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ [ 4 ส.ค. 2565 ]8
30 รายงานผลการให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยงฯ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 3 ส.ค. 2565 ]7
31 รายงานผลการให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยงฯ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 4 ก.ค. 2565 ]5
32 รายงานผลการให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (wifi) ฟรี ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ [ 4 ก.ค. 2565 ]7
33 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 23 มิ.ย. 2565 ]84
34 รายงานผลการให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยงฯ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 2 มิ.ย. 2565 ]5
35 รายงานผลการให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (wifi) ฟรี ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ [ 2 มิ.ย. 2565 ]5
36 รายงานผลการให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยงฯ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 2 พ.ค. 2565 ]5
37 รายงานผลการให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (wifi) ฟรี ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ [ 2 พ.ค. 2565 ]5
38 ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน [ 8 เม.ย. 2565 ]152
39 รายงานผลการให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยงฯ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 8 เม.ย. 2565 ]6
40 รางานผลสถิติข้อมูลผู้มารับบริการกองช่าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน [ 5 เม.ย. 2565 ]165
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23