องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 486 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
381 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) [ 18 มิ.ย. 2556 ]109
382 ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 28 พ.ค. 2556 ]127
383 แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ [ 23 ม.ค. 2556 ]116
384 ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 23 ม.ค. 2556 ]115
385 ประชาสัมพันธ์มาตราการประหยัดพลังงาน อบต.ช่อระกา [ 4 ม.ค. 2556 ]113
386 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล [ 25 ธ.ค. 2555 ]116
387 รายงานผลการดำเนินงานของ อทป.ในรอบปี ตามรัฐธรรมนูญแ [ 25 ธ.ค. 2555 ]118
388 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) [ 25 ธ.ค. 2555 ]112
389 รายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่ว [ 25 ธ.ค. 2555 ]114
390 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี ๒๕๕๖ [ 24 ธ.ค. 2555 ]286
391 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ [ 31 ต.ค. 2555 ]120
392 งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕ [ 31 ต.ค. 2555 ]116
393 ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล [ 12 ต.ค. 2555 ]121
394 ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล [ 26 ก.ย. 2555 ]110
395 ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งนัก [ 26 ก.ย. 2555 ]121
396 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) ฉบับเพิ่มเต [ 25 ก.ย. 2555 ]117
397 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา อต.ช่อระกา สมัยวิสามั [ 21 ก.ย. 2555 ]151
398 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ [ 6 ก.ย. 2555 ]114
399 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ [ 14 ส.ค. 2555 ]115
400 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ [ 14 ส.ค. 2555 ]110
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19หน้า 20|21|22|23|24|25