องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 447 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 13 ม.ค. 2565 ]114
62 ประกาศหลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 13 ม.ค. 2565 ]104
63 รายงานสถิติข้อมูลผู้มารับบริการกองสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ 2565 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564 [ 13 ม.ค. 2565 ]117
64 รายงานสถิติข้อมูลผู้มารับบริการกองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบเดือนเมษายน - กันยายน 2564 [ 10 ม.ค. 2565 ]102
65 รายงานผลการให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยงฯ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 5 ม.ค. 2565 ]106
66 รายงานผลการให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (wifi) ฟรี ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ [ 5 ม.ค. 2565 ]98
67 รายงานผลการให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยงฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 1 ธ.ค. 2564 ]103
68 รายงานผลการให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (wifi) ฟรี เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ [ 1 ธ.ค. 2564 ]105
69 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส๓) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ [ 19 พ.ย. 2564 ]107
70 รายงานผลการให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยงฯ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 1 พ.ย. 2564 ]106
71 รายงานผลการให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (wifi) ฟรี ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ [ 1 พ.ย. 2564 ]96
72 มอบถุงยังชีพให้กับคนพิการทางการมองเห็นในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา [ 27 ต.ค. 2564 ]110
73 ประกาศการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 26 ต.ค. 2564 ]116
74 ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]144
75 ประกาศให้บริการอินเตอร์ไร้สาย (wifi ) ฟรี [ 4 ต.ค. 2564 ]135
76 ประกาศให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยง [ 4 ต.ค. 2564 ]104
77 ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา ณ จุดบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]101
78 ประกาศผลการดำเนินมาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 1 ต.ค. 2564 ]79
79 รายงานสถิติข้อมูลผู้มารับบริการกองสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]101
80 ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 14 ก.ย. 2564 ]146
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23