องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 486 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันความขัดแย้งหาผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน และการให้หรือรับสินบน [ 3 ต.ค. 2565 ]43
62 ประกาศ เรื่องมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 3 ต.ค. 2565 ]42
63 รายงานผลการให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (wifi) ฟรี ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ [ 3 ต.ค. 2565 ]19
64 รายงานผู้มารับบริการการชำระภาษี ไตรมาสที่ ๓ และไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 3 ต.ค. 2565 ]19
65 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เม.ย.65-ก.ย.65) [ 3 ต.ค. 2565 ]7
66 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]12
67 รายงานผลการดำเนิมาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]6
68 ลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการ [ 30 ก.ย. 2565 ]39
69 ข้อมูลสถิติการให้บริการกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 30 ก.ย. 2565 ]19
70 ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]45
71 รายงานผลการให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยงฯ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 30 ก.ย. 2565 ]23
72 รายงานโครงการคัดกรองโรคไม่ติดต่อ [ 29 ก.ย. 2565 ]10
73 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 16 ก.ย. 2565 ]23
74 ประกาศประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ [ 9 ก.ย. 2565 ]63
75 รายงานผลการให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยงฯ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 7 ก.ย. 2565 ]21
76 รายงานผลการให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (wifi) ฟรี ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ [ 7 ก.ย. 2565 ]19
77 รายงานผลการให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (wifi) ฟรี ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ [ 4 ส.ค. 2565 ]20
78 รายงานผลการให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยงฯ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 3 ส.ค. 2565 ]21
79 รายงานผลการให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยงฯ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 4 ก.ค. 2565 ]21
80 รายงานผลการให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (wifi) ฟรี ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ [ 4 ก.ค. 2565 ]20
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25