องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 447 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 รายงานผลการให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 5 ม.ค. 2564 ]103
102 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๒) [ 4 ม.ค. 2564 ]133
103 รายงานผลการให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (wifi ) ฟรี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 1 ธ.ค. 2563 ]99
104 รายงานผลการให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 1 ธ.ค. 2563 ]94
105 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 26 พ.ย. 2563 ]100
106 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 5 พ.ย. 2563 ]105
107 รายงานผลการให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (wifi ) ฟรี ประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 4 พ.ย. 2563 ]103
108 รายงานผลการให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 4 พ.ย. 2563 ]91
109 จดหมายข่าว [ 4 พ.ย. 2563 ]106
110 ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 28 ต.ค. 2563 ]104
111 ประกาศการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 26 ต.ค. 2563 ]95
112 ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 2 ต.ค. 2563 ]113
113 ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา [ 2 ต.ค. 2563 ]107
114 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต [ 2 ต.ค. 2563 ]144
115 ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 2 ต.ค. 2563 ]144
116 ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 2 ต.ค. 2563 ]108
117 ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 2 ต.ค. 2563 ]103
118 ประกาศมาตรการป้องกันความขัดแย้งหาผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน และการให้หรือรับสินบน [ 2 ต.ค. 2563 ]136
119 ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 2 ต.ค. 2563 ]98
120 รายงานผู้มารับบริการการชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 2 ต.ค. 2563 ]135
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23