องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 447 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 รายงานผลการให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยงฯ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 11 พ.ย. 2562 ]106
162 รายงานผลการให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (wifi) ฟรี ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 11 พ.ย. 2562 ]102
163 ขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา [ 31 ต.ค. 2562 ]106
164 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา [ 31 ต.ค. 2562 ]98
165 ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 22 ต.ค. 2562 ]102
166 ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 22 ต.ค. 2562 ]94
167 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 22 ต.ค. 2562 ]97
168 ประกาศ การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 7 ต.ค. 2562 ]102
169 รายงานสถิติผู้มาติดต่อราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รอบเมษายน-กันยายน) สำนักงานปลัด [ 4 ต.ค. 2562 ]131
170 จดหมายข่าว งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ [ 4 ต.ค. 2562 ]108
171 ประกาศ การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 2 ต.ค. 2562 ]102
172 ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 2 ต.ค. 2562 ]129
173 ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 2 ต.ค. 2562 ]102
174 ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 2 ต.ค. 2562 ]102
175 ประกาศมาตรการป้องกันความขัดแย้งหาผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อนและการให้หรือรับสินบน [ 2 ต.ค. 2562 ]99
176 ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 2 ต.ค. 2562 ]98
177 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต [ 2 ต.ค. 2562 ]95
178 รายงานผู้มารับบริการการชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ [ 2 ต.ค. 2562 ]102
179 ประกาศ การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม [ 1 ต.ค. 2562 ]100
180 ประกาศ นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี [ 1 ต.ค. 2562 ]96
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23