องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 507 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ฉบับภาษาอังกฤษ [ 28 ธ.ค. 2566 ]11
2 ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ฉบับภาษาไทย [ 28 ธ.ค. 2566 ]12
3 รายงานผลโครงการจัดทำเวทีประชาคมตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ [ 29 พ.ย. 2566 ]8
4 ประกาศการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 10 พ.ย. 2566 ]22
5 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา พ.ศ. 2566 [ 24 ต.ค. 2566 ]67
6 ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธิการอิเล็กทรอนิกส์ [ 24 ต.ค. 2566 ]35
7 สถิติข้อมูลผู้รับบริการกองช่าง [ 16 ต.ค. 2566 ]7
8 ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 3 ต.ค. 2566 ]36
9 ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา [ 3 ต.ค. 2566 ]32
10 ประกาศนโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการงดรับของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด [ 3 ต.ค. 2566 ]40
11 ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา [ 3 ต.ค. 2566 ]36
12 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต [ 3 ต.ค. 2566 ]36
13 ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) [ 3 ต.ค. 2566 ]37
14 ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 3 ต.ค. 2566 ]30
15 ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 3 ต.ค. 2566 ]32
16 ประกาศมาตรการดำเนินการทางวินัยและการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ [ 3 ต.ค. 2566 ]26
17 ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 3 ต.ค. 2566 ]24
18 ประกาศมาตรการป้องกันความขัดแย้งหาผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน และการให้หรือรับสินบน [ 3 ต.ค. 2566 ]25
19 ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 3 ต.ค. 2566 ]23
20 ขอรายงานสถิติผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหรส่วนตำบลช่อระกา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน ( เดือนเมษายน ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) [ 2 ต.ค. 2566 ]30
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26