องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 502 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 2 ต.ค. 2563 ]174
182 ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 2 ต.ค. 2563 ]135
183 ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 2 ต.ค. 2563 ]131
184 ประกาศมาตรการป้องกันความขัดแย้งหาผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน และการให้หรือรับสินบน [ 2 ต.ค. 2563 ]166
185 ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 2 ต.ค. 2563 ]126
186 รายงานผู้มารับบริการการชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 2 ต.ค. 2563 ]164
187 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]129
188 ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนของ อบต.ช่อระกา [ 1 ต.ค. 2563 ]171
189 ประกาศผลการดำเนินมาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 1 ต.ค. 2563 ]103
190 ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]150
191 ประกาศ ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาฯ [ 7 ก.ย. 2563 ]157
192 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์อัตราการการจัดเก็บภาษี (ภ.ด.ส.1.) [ 5 พ.ค. 2563 ]127
193 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 4 พ.ค. 2563 ]122
194 การลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) [ 1 พ.ค. 2563 ]124
195 รายงานสถิติผู้มารับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบตุลาคม-มีนาคม) กองสวัสดิการ [ 14 เม.ย. 2563 ]173
196 รายงานผลการให้บริการ กองการศึกษาฯ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๓) [ 13 เม.ย. 2563 ]177
197 รายงานสถิติผู้มาติดต่อราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบตุลาคม - มีนาคม) สำนักงานปลัด [ 10 เม.ย. 2563 ]139
198 ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของอบต.ช่อระกา [ 7 เม.ย. 2563 ]176
199 รายงานผลการให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยงฯ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 1 เม.ย. 2563 ]129
200 รายงานผลการให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (wifi) ฟรี ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 1 เม.ย. 2563 ]127
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26