องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 507 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
221 รายงานผลการให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยงฯ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 4 ก.พ. 2563 ]137
222 รายงานผลการให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (wifi) ฟรี ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 4 ก.พ. 2563 ]129
223 ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา [ 27 ม.ค. 2563 ]126
224 รายงานผลการให้บริการ กองการศึกษาฯ (ตุลาคม- ธันวาคม ๒๕๖๒) [ 27 ม.ค. 2563 ]137
225 ภาษีต่างๆ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ [ 10 ม.ค. 2563 ]173
226 รายงานผลการให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยงฯ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 2 ม.ค. 2563 ]136
227 รายงานผลการให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (wifi) ฟรี ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 2 ม.ค. 2563 ]125
228 แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ [ 24 ธ.ค. 2562 ]103
229 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันกฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา [ 24 ธ.ค. 2562 ]100
230 รายงานผลการให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยงฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 12 ธ.ค. 2562 ]133
231 รายงานผลการให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (wifi) ฟรี ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 12 ธ.ค. 2562 ]136
232 รายงานผลการให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยงฯ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 11 พ.ย. 2562 ]133
233 รายงานผลการให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (wifi) ฟรี ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 11 พ.ย. 2562 ]129
234 ขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา [ 31 ต.ค. 2562 ]141
235 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา [ 31 ต.ค. 2562 ]124
236 ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 22 ต.ค. 2562 ]128
237 ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 22 ต.ค. 2562 ]121
238 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 22 ต.ค. 2562 ]127
239 ประกาศ การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 7 ต.ค. 2562 ]129
240 รายงานสถิติผู้มาติดต่อราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รอบเมษายน-กันยายน) สำนักงานปลัด [ 4 ต.ค. 2562 ]162
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26