องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 502 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
241 ประกาศมาตรการป้องกันความขัดแย้งหาผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อนและการให้หรือรับสินบน [ 2 ต.ค. 2562 ]127
242 ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 2 ต.ค. 2562 ]124
243 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต [ 2 ต.ค. 2562 ]121
244 รายงานผู้มารับบริการการชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ [ 2 ต.ค. 2562 ]125
245 ประกาศ การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม [ 1 ต.ค. 2562 ]126
246 ประกาศ นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี [ 1 ต.ค. 2562 ]120
247 ประกาศ นโยบายบริหารความเสี่ยงโดยดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน [ 1 ต.ค. 2562 ]169
248 ประกาศ นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา [ 1 ต.ค. 2562 ]126
249 ประกาศ เจตนารมณ์องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา เป็นหน่วยงานในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 1 ต.ค. 2562 ]122
250 รายงานสถิติผู้มารับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รอบเมษายน-กันยายน) กองสวัสดิการ [ 1 ต.ค. 2562 ]124
251 ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 16 ก.ย. 2562 ]130
252 รายงานการบทวน ปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ [ 8 ก.ค. 2562 ]132
253 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของอบต.ช่อระกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 3 ก.ค. 2562 ]193
254 จดหมายข่าว งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ [ 3 ก.ค. 2562 ]130
255 สถิติข้อมูลผู้มารับบริการ กองช่าง [ 24 มิ.ย. 2562 ]186
256 รายงานผลการให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยงฯ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ [ 12 มิ.ย. 2562 ]166
257 รายงานผลการให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (wifi) ฟรี ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 12 มิ.ย. 2562 ]131
258 สถิติข้อมูลผู้มารับบริการ กองสวัสดิการสังคม [ 7 มิ.ย. 2562 ]164
259 รายงานผลการให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยงฯ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ [ 22 พ.ค. 2562 ]126
260 รายงานผลการให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (wifi) ฟรี ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 22 พ.ค. 2562 ]123
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12หน้า 13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26