องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 515 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
261 ประกาศ นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา [ 1 ต.ค. 2562 ]136
262 ประกาศ เจตนารมณ์องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา เป็นหน่วยงานในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 1 ต.ค. 2562 ]131
263 รายงานสถิติผู้มารับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รอบเมษายน-กันยายน) กองสวัสดิการ [ 1 ต.ค. 2562 ]133
264 ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 16 ก.ย. 2562 ]138
265 รายงานการบทวน ปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ [ 8 ก.ค. 2562 ]144
266 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของอบต.ช่อระกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 3 ก.ค. 2562 ]201
267 จดหมายข่าว งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ [ 3 ก.ค. 2562 ]140
268 สถิติข้อมูลผู้มารับบริการ กองช่าง [ 24 มิ.ย. 2562 ]203
269 รายงานผลการให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยงฯ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ [ 12 มิ.ย. 2562 ]174
270 รายงานผลการให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (wifi) ฟรี ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 12 มิ.ย. 2562 ]140
271 สถิติข้อมูลผู้มารับบริการ กองสวัสดิการสังคม [ 7 มิ.ย. 2562 ]171
272 รายงานผลการให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยงฯ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ [ 22 พ.ค. 2562 ]133
273 รายงานผลการให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (wifi) ฟรี ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 22 พ.ค. 2562 ]131
274 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการกำจัดวัชพืชคลองลำน้ำเค็ม บ้านขามเวียน [ 13 พ.ค. 2562 ]183
275 รายงานผลการให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยงฯ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ [ 18 เม.ย. 2562 ]143
276 รายงานผลการให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (wifi) ฟรี ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 18 เม.ย. 2562 ]170
277 จดหมายข่าว งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ [ 3 เม.ย. 2562 ]135
278 ประกาศ การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 29 มี.ค. 2562 ]179
279 รายงานผลการให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยงฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ [ 11 มี.ค. 2562 ]141
280 รายงานผลการให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (wifi) ฟรี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 11 มี.ค. 2562 ]147
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13หน้า 14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26