องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 502 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
281 รายงานผลการให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยงน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 15 พ.ย. 2561 ]138
282 รายงานผลการให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยงฯ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ [ 12 พ.ย. 2561 ]135
283 รายงานผลการให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (wifi) ฟรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 12 พ.ย. 2561 ]135
284 รายงานผลการดำเนินงานแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 16 ต.ค. 2561 ]137
285 การลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 10 ต.ค. 2561 ]128
286 แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 4 ต.ค. 2561 ]133
287 นโยบายกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 3 ต.ค. 2561 ]171
288 รายงานผลการการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [ 2 ต.ค. 2561 ]132
289 ประกาศ แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ [ 2 ต.ค. 2561 ]130
290 บัญชีมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของนายก อบต.ช่อระกา ให้ ปลัด อบต.ช่อระกา [ 2 ต.ค. 2561 ]180
291 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี [ 1 ต.ค. 2561 ]169
292 การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม [ 1 ต.ค. 2561 ]133
293 แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล [ 1 ต.ค. 2561 ]132
294 รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต [ 28 ก.ย. 2561 ]139
295 ประกาศเรื่องผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของอบต.ช่อระกา [ 25 ก.ย. 2561 ]171
296 โครงการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการให้กับผู้สูงอายุ [ 3 พ.ค. 2561 ]181
297 รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน เมษายน 2561 [ 2 พ.ค. 2561 ]189
298 รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน มีนาคม 2561 [ 3 เม.ย. 2561 ]126
299 ประกาศ การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 30 มี.ค. 2561 ]126
300 รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 [ 5 มี.ค. 2561 ]130
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14หน้า 15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26