องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 507 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
281 จดหมายข่าว งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ [ 2 ม.ค. 2562 ]159
282 การยื่นแบบเพื่อชำระภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา [ 19 ธ.ค. 2561 ]142
283 รายงานผลการให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยงฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ [ 7 ธ.ค. 2561 ]135
284 รายงานผลการให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (wifi) ฟรี ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 7 ธ.ค. 2561 ]142
285 รายงานผลการให้บริการอินเตอร์เน๊ตไร้สาย (wifi) ฟรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 16 พ.ย. 2561 ]137
286 รายงานผลการให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยงน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 15 พ.ย. 2561 ]142
287 รายงานผลการให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยงฯ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ [ 12 พ.ย. 2561 ]138
288 รายงานผลการให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (wifi) ฟรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 12 พ.ย. 2561 ]138
289 รายงานผลการดำเนินงานแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 16 ต.ค. 2561 ]141
290 การลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 10 ต.ค. 2561 ]131
291 แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 4 ต.ค. 2561 ]137
292 นโยบายกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 3 ต.ค. 2561 ]174
293 รายงานผลการการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [ 2 ต.ค. 2561 ]135
294 ประกาศ แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ [ 2 ต.ค. 2561 ]133
295 บัญชีมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของนายก อบต.ช่อระกา ให้ ปลัด อบต.ช่อระกา [ 2 ต.ค. 2561 ]183
296 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี [ 1 ต.ค. 2561 ]176
297 การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม [ 1 ต.ค. 2561 ]136
298 แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล [ 1 ต.ค. 2561 ]136
299 รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต [ 28 ก.ย. 2561 ]142
300 ประกาศเรื่องผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของอบต.ช่อระกา [ 25 ก.ย. 2561 ]174
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14หน้า 15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26