องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 508 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
301 ประกาศเรื่องผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของอบต.ช่อระกา [ 25 ก.ย. 2561 ]180
302 โครงการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการให้กับผู้สูงอายุ [ 3 พ.ค. 2561 ]191
303 รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน เมษายน 2561 [ 2 พ.ค. 2561 ]197
304 รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน มีนาคม 2561 [ 3 เม.ย. 2561 ]134
305 ประกาศ การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 30 มี.ค. 2561 ]133
306 รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 [ 5 มี.ค. 2561 ]137
307 รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน มกราคา 2561 [ 2 ก.พ. 2561 ]143
308 ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ช่อระกาเกมส์ ครั้งที่ ๑๙ [ 25 ม.ค. 2561 ]169
309 รายงานการประชุม ผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ ประจำเดือน มกราคม [ 8 ม.ค. 2561 ]134
310 รายงานการประชุม ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลฯ ประจำเดือน มกราคม 2561 [ 8 ม.ค. 2561 ]134
311 ขอเชิญยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2561 [ 5 ม.ค. 2561 ]173
312 กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี [ 14 พ.ย. 2560 ]174
313 การยื่นแบบเพื่อชำระภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา [ 13 พ.ย. 2560 ]142
314 โครงการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการให้กับผู้สูงอายุ ประจำเดือน พฤษจิกายน [ 3 พ.ย. 2560 ]172
315 ประกาศการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ [ 3 ต.ค. 2560 ]132
316 ประกาศเจตนารมณ์องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกาเป็นหน่วยงานในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 2 ต.ค. 2560 ]165
317 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา [ 2 ต.ค. 2560 ]182
318 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา เรื่อง การกำหนดนโยบ้านด้านคุณธรรมจริยธรรม [ 2 ต.ค. 2560 ]137
319 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 2 ต.ค. 2560 ]131
320 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต [ 2 ต.ค. 2560 ]134
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15หน้า 16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26