องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 502 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
341 ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 9 ธ.ค. 2558 ]127
342 นายทองแดง ศรีธรรมมา นาย อบต.ช่อระกา นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ร่วมพิธีถวายราชสดุดี และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ณ อำเภอบ้านเหลื่อม [ 5 ธ.ค. 2558 ]170
343 การยื่นแบบเพื่อชำระภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา [ 30 พ.ย. 2558 ]176
344 แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๕๙ [ 26 ต.ค. 2558 ]159
345 ขั้นตอนการร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 1 ต.ค. 2558 ]128
346 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 14 ก.ย. 2558 ]126
347 ประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา [ 9 ก.ย. 2558 ]126
348 รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. [ 10 ก.พ. 2558 ]122
349 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา เรื่อง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยกิจกรรม ๕ ส. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ [ 5 ม.ค. 2558 ]187
350 แผนผังการปฏิบัติงานการชำระภาษี [ 5 ม.ค. 2558 ]126
351 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี ๒๕๕๘ [ 25 ธ.ค. 2557 ]134
352 ประกาศรายงานการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ.2557 [ 22 ธ.ค. 2557 ]123
353 แบบ ปย.1 กองคลัง [ 22 ธ.ค. 2557 ]133
354 แบบ ปย.1 กองช่าง [ 22 ธ.ค. 2557 ]128
355 แบบ ปย.1 ส่วนการศึกษาฯ [ 22 ธ.ค. 2557 ]166
356 แบบ ปย.1 ส่วนสวัสดิการสังคม [ 22 ธ.ค. 2557 ]130
357 แบบ ปย.1 สำนักงานปลัด [ 22 ธ.ค. 2557 ]124
358 แบบ ปย.2 กองคลัง [ 22 ธ.ค. 2557 ]122
359 แบบ ปย.2 กองช่าง [ 22 ธ.ค. 2557 ]122
360 แบบ ปย.2 ส่วนการศึกษาฯ [ 22 ธ.ค. 2557 ]163
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17หน้า 18|19|20|21|22|23|24|25|26