องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 507 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
361 แบบ ปย.1 ส่วนสวัสดิการสังคม [ 22 ธ.ค. 2557 ]134
362 แบบ ปย.1 สำนักงานปลัด [ 22 ธ.ค. 2557 ]128
363 แบบ ปย.2 กองคลัง [ 22 ธ.ค. 2557 ]125
364 แบบ ปย.2 กองช่าง [ 22 ธ.ค. 2557 ]125
365 แบบ ปย.2 ส่วนการศึกษาฯ [ 22 ธ.ค. 2557 ]167
366 แบบ ปย.2 ส่วนสวัสดิการสังคม [ 22 ธ.ค. 2557 ]176
367 แบบ ปย.2 สำนักงานปลัด [ 22 ธ.ค. 2557 ]178
368 แบบ ปอ.2 [ 22 ธ.ค. 2557 ]166
369 การยื่นแบบเพื่อชำระภาษี และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในเข [ 15 ธ.ค. 2557 ]136
370 ประกาศใช้แผนดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การ [ 3 ธ.ค. 2557 ]140
371 โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง [ 6 พ.ย. 2557 ]193
372 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งในสายงานบริห [ 30 ต.ค. 2557 ]138
373 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ [ 3 ต.ค. 2557 ]177
374 การให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยง ประจำปีงบปร [ 3 ต.ค. 2557 ]175
375 ประกาศการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ [ 2 ต.ค. 2557 ]136
376 ประกาศแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2558 [ 1 ต.ค. 2557 ]140
377 รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ [ 8 ส.ค. 2557 ]130
378 รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างข [ 1 ส.ค. 2557 ]135
379 โครงการจัดกิจกรรมงานแห่เทียนเข้าพรรษา [ 10 ก.ค. 2557 ]133
380 โครงการจัดกิจกรรมงานบุญกลางบ้านไหว้ศาลปู่ตา [ 15 พ.ค. 2557 ]150
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18หน้า 19|20|21|22|23|24|25|26