องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 502 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
361 แบบ ปย.2 ส่วนสวัสดิการสังคม [ 22 ธ.ค. 2557 ]173
362 แบบ ปย.2 สำนักงานปลัด [ 22 ธ.ค. 2557 ]175
363 แบบ ปอ.2 [ 22 ธ.ค. 2557 ]163
364 การยื่นแบบเพื่อชำระภาษี และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในเข [ 15 ธ.ค. 2557 ]133
365 ประกาศใช้แผนดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การ [ 3 ธ.ค. 2557 ]137
366 โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง [ 6 พ.ย. 2557 ]190
367 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งในสายงานบริห [ 30 ต.ค. 2557 ]134
368 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ [ 3 ต.ค. 2557 ]174
369 การให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยง ประจำปีงบปร [ 3 ต.ค. 2557 ]172
370 ประกาศการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ [ 2 ต.ค. 2557 ]133
371 ประกาศแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2558 [ 1 ต.ค. 2557 ]130
372 รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ [ 8 ส.ค. 2557 ]127
373 รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างข [ 1 ส.ค. 2557 ]132
374 โครงการจัดกิจกรรมงานแห่เทียนเข้าพรรษา [ 10 ก.ค. 2557 ]129
375 โครงการจัดกิจกรรมงานบุญกลางบ้านไหว้ศาลปู่ตา [ 15 พ.ค. 2557 ]144
376 รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำร [ 8 พ.ค. 2557 ]135
377 รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ [ 8 พ.ค. 2557 ]131
378 โครงการจัดกิจกรรมงานวันผู้สูงอายุ [ 10 เม.ย. 2557 ]154
379 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๕๙) ฉบับเพิ่ [ 11 ก.พ. 2557 ]168
380 การกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี [ 10 ก.พ. 2557 ]146
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18หน้า 19|20|21|22|23|24|25|26